Frågor om produkten? Ta kontakt så berättar vi mera!

Hehkumatti – Spara i uppvärmingskostnader

Hehkumatti passar för nästan alla platser. Säkringsstorleken är liten och lämpar sig därför också för gamla byggnader och stugor. Den kan även värmas av den el som aggregat producerar, solenergi och vindkraft, om stugan inte är anslutet till ett fast elnät. Hehkumatti sparar emellertid mest energi när den ersätter direkt eluppvärmning som inte har annan lagringsmöjlighet.

Hehkumatti kan också ersätta nuvarande icke fungerande uppvärmningssystem, såsom tak- eller en golvvärme. Nu har alla möjlighet till ett laddningsaggregat och kan på så sätt optimera sin uppvärmning.

Hehkumatti lämpar sig för både små och stora bostäder, från stugor till egnahemshus.