Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Kallion Kaihdin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.09.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Kallion Kaihdin Oy, Vöyrinkatu 14, 65100 Vaasa

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jarmo Kallio
jarmo.kallio@kallionkaihdin.fi
+358 400 368 236

3. Rekisterin nimi

Kallion Kaihdin nettisivujen asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterissä olevia nettisivujen henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen ja markkinointiin. Rekisterissa olevia tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot asiakkaasta:

  • Nimi
  • Sähköposti
  • Aihe
  • Viesti
  • Selaushistoria
  • IP-osoite
  • Evästeet (Cookies, lue kohta 11.)
  • Maantieteellinen sijainti

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kallion Kaihdin rekisteröi tiedot, jotka asiakas itse antaa kun hän täyttää yhteystietolomakkeen.

7. Tietojen luovutus tai tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta sivullisille. Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kallion Kaihdin nettisivulta kootut asiakkaan henkilötiedot tallennetaan rekisterinpitäjän palvelimeen, joka on suojattu käyttöjärjestelmän tietoturvaohjelmistolla. Pääsy käyttöjarjestelmään edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muilla teknisilla keinoilla. Henkilötietoihin pääsy on vain tietyilla etukäteen päätetyilla työntekijöillä. Henkilötiedot säilytetään fyysisesti lukollisessa paikassa.

9. Rekisteröidyn oikeudet kieltää tietojen käyttö

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästa hänta koskevia tietoja. Kielto tulee toimittaa kirjallisesti ja osoittaa henkilölle, joka on vastuussa rekisteriin liittyvista asioista.

10. Rekisteröidyn oikeus tietojen tarkistamiseen ja oikaisemiseen

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut häntä itseään koskevat henkilötiedot. Pyyntöntarkistamisesta tulee toimittaa kirjallisesti ja osoittaa henkilölle, joka vastaa rekisteriin liittyvistä asioista.

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisteröidyn pyynnöstä hänen henkilötietonsa, jotka ovat virheellisia, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteys henkilöön, joka vastaa rekisterista muuttaakseen tietojansa.

11. Yleistä tietoa evästeiden (cookies) käytöstä

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle.

Osa evästeistä on välttämättömiä palvelun sujuvalle käytölle. Käytämme evästeitä myös parantaaksemme ymmärrystämme siitä, kuinka asiakkaat käyttävät sivustomme. Keräämme tilastollista tietoa kävijämääristä varmistaaksemme, että sivusto vastaa käyttäjien tarpeita. Seuraamme millaisilla laitteilla, mihin aikaan ja mitä sisältöjä asiakkaamme etsivät palvelusta.

Käyttäjän mahdollisuudet estää evästeiden käyttö
Käyttäjä voi asettaa selaimestaan, mitkä evästeet sallitaan palvelussa. Jos toiminto kytketään pois, on hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.